مکس بیس

نام مستعار من مکس هست و توسعه دهنده زبان برنامه نویسی و برنامه نویس Full-stack هستم.


درباره من

من عاشق دانشمندان رایانه و محققان هستم.
شناسه های دیگر من: BaseMax, Base Max
من هیچ چیز نمی دانم.


قدرت گرفته توسط مکس بیس
@BaseMax در گیت هاب (Max Base)
MaxBaseCode [@] Gmail {.DOT.} com
MaxBase.Org