فعال ترین کاربران و برنامه نویسان GitHub در سراسر جهان

☕ 28 دقیقه مطالعه

سلام.

با فعالیت هایی که Lauri Piispanen انجام داده است و پروژه هایی که نوشته است وب سایت commits.top با این هدف راه اندازی شده است تا برترین کاربران جامعه گیت هاب در سراسر جهان و هر کشور را مشخص و شناسایی کند.

این سیستم معیار های مختلفی دارد از میزان فعالیت تا میزان تاثیر و دنبال کنندگان…

فعال ترین برنامه نویسان و توسعه دهندگان و کاربران گیت هاب در سراسر جهان

Most active GitHub users in Worldwide

در زیر لیست کامل برترین کاربران را مشاهده می کنید:

A list of the most active GitHub users

جالب است که جدول زیر نشان می دهد که:

  • 26 نفر از برترین برنامه نویسان عضو تیم رسمی گیت هاب هستند.
  • 17 نفر از برترین برنامه نویسان عضو تیم توسعه نود جی اس NodeJs هستند.
  • 10 نفر از برترین برنامه نویسان عضو شرکت مایکروسافت هستند.
  • 6 نفر از برترین برنامه نویسان عضو شرکت گوگل هستند.
  • 5 نفر از برترین برنامه نویسان عضو شرکت پایتون هستند.
  • 7 نفر از برترین برنامه نویسان عضو شرکت گیت هاب هستند.

جالب بود که خودم را در لیست زیر به عنوان (28 امین برنامه نویس فعال سراسر دنیا](https://fa.maxbase.org/github/best-programmer-and-user-open-source-in-github-2020/) دیدم.

Rank User Contribs Picture
1. ItzLevvie (ItzLevvie) 45981 Avatar for ItzLevvie
2. bahmutov (Gleb Bahmutov) 12315 Avatar for bahmutov
3. fabpot (Fabien Potencier) 8424 Avatar for fabpot
4. manjunath5496 () 7388 Avatar for manjunath5496
5. tianon (Tianon Gravi) 7128 Avatar for tianon
6. mhevery (Miško Hevery) 6919 Avatar for mhevery
7. 88250 (D) 6792 Avatar for 88250
8. matsko (Matias Niemelä) 6786 Avatar for matsko
9. dylanaraps (dylan) 6772 Avatar for dylanaraps
10. toxtli (Carlos Toxtli) 6591 Avatar for toxtli
11. bcoe (Benjamin E. Coe) 6469 Avatar for bcoe
12. sindresorhus (Sindre Sorhus) 5989 Avatar for sindresorhus
13. rwjblue (Robert Jackson) 5483 Avatar for rwjblue
14. gaearon (Dan Abramov) 5407 Avatar for gaearon
15. michaelklishin (Michael Klishin) 5008 Avatar for michaelklishin
16. kamilmysliwiec (Kamil Mysliwiec) 4934 Avatar for kamilmysliwiec
17. dtolnay (David Tolnay) 4785 Avatar for dtolnay
18. alexellis (Alex Ellis) 4759 Avatar for alexellis
19. huan (Huan (李卓桓)) 4650 Avatar for huan
20. afc163 (偏右) 4632 Avatar for afc163
21. ladyada (Limor "Ladyada" Fried) 4597 Avatar for ladyada
22. sobolevn (Nikita Sobolev) 4452 Avatar for sobolevn
23. wx-chevalier (王下邀月熊) 4367 Avatar for wx-chevalier
24. nikic (Nikita Popov) 3984 Avatar for nikic
25. orta (Orta) 3853 Avatar for orta
26. ezyang (Edward Z. Yang) 3751 Avatar for ezyang
27. sokra (Tobias Koppers) 3744 Avatar for sokra
28. BaseMax (Max Base) 3608 Avatar for BaseMax
29. kamyu104 (kamyu) 3544 Avatar for kamyu104
30. snicoll (Stéphane Nicoll) 3528 Avatar for snicoll
31. kovidgoyal (Kovid Goyal) 3458 Avatar for kovidgoyal
32. shiftkey (Brendan Forster) 3209 Avatar for shiftkey
33. ice1000 (Tesla Ice Zhang‮) 3206 Avatar for ice1000
34. samdark (Alexander Makarov) 3196 Avatar for samdark
35. axic (Alex Beregszaszi) 3095 Avatar for axic
36. codebytere (Shelley Vohr) 3057 Avatar for codebytere
37. VaughnVernon (Vaughn Vernon) 3054 Avatar for VaughnVernon
38. terrymanu (Liang Zhang) 3043 Avatar for terrymanu
39. solnic (Piotr Solnica) 2770 Avatar for solnic
40. bep (Bjørn Erik Pedersen) 2750 Avatar for bep
41. asim (Asim Aslam) 2746 Avatar for asim
42. bpasero (Benjamin Pasero) 2645 Avatar for bpasero
43. johnpolacek (John Polacek) 2641 Avatar for johnpolacek
44. IgorMinar (Igor Minar) 2628 Avatar for IgorMinar
45. oliviertassinari (Olivier Tassinari) 2559 Avatar for oliviertassinari
46. gaborcsardi (Gábor Csárdi) 2520 Avatar for gaborcsardi
47. willdurand (William Durand) 2506 Avatar for willdurand
48. jennybc (Jennifer (Jenny) Bryan) 2453 Avatar for jennybc
49. minrk (Min RK) 2441 Avatar for minrk
50. wizardforcel (飞龙) 2393 Avatar for wizardforcel
51. linux-china (Jacky Chan) 2324 Avatar for linux-china
52. jgm (John MacFarlane) 2279 Avatar for jgm
53. kazuho (Kazuho Oku) 2265 Avatar for kazuho
54. tshemsedinov (Timur Shemsedinov) 2225 Avatar for tshemsedinov
55. MarshallOfSound (Samuel Attard) 2214 Avatar for MarshallOfSound
56. whyrusleeping (Whyrusleeping) 2205 Avatar for whyrusleeping
57. kbroman (Karl Broman) 2205 Avatar for kbroman
58. markbates (Mark Bates) 2161 Avatar for markbates
59. ericholscher (Eric Holscher) 2117 Avatar for ericholscher
60. nobu (Nobuyoshi Nakada) 2093 Avatar for nobu
61. yihui (Yihui Xie) 2072 Avatar for yihui
62. mrocklin (Matthew Rocklin) 2069 Avatar for mrocklin
63. yuvipanda (Yuvi Panda) 2043 Avatar for yuvipanda
64. simonw (Simon Willison) 2019 Avatar for simonw
65. sw-yx (swyx) 2010 Avatar for sw-yx
66. csev (Charles Severance) 2005 Avatar for csev
67. nedbat (Ned Batchelder) 2001 Avatar for nedbat
68. ligi (ligi) 1992 Avatar for ligi
69. terrytangyuan (Yuan Tang) 1972 Avatar for terrytangyuan
70. saghul (Saúl Ibarra Corretgé) 1963 Avatar for saghul
71. Ocramius (Marco Pivetta) 1919 Avatar for Ocramius
72. liyasthomas (Liyas Thomas) 1911 Avatar for liyasthomas
73. sloria (Steven Loria) 1910 Avatar for sloria
74. brson (Brian Anderson) 1880 Avatar for brson
75. mxstbr (Max Stoiber) 1827 Avatar for mxstbr
76. joyeecheung (Joyee Cheung) 1763 Avatar for joyeecheung
77. mikeal (Mikeal Rogers) 1739 Avatar for mikeal
78. Justineo (GU Yiling) 1736 Avatar for Justineo
79. floooh (Andre Weissflog) 1732 Avatar for floooh
80. ibuildthecloud (Darren Shepherd) 1724 Avatar for ibuildthecloud
81. micahflee (Micah Lee) 1706 Avatar for micahflee
82. kennethreitz (☿ Kenneth Reitz) 1700 Avatar for kennethreitz
83. vladikoff (Vlad Filippov) 1700 Avatar for vladikoff
84. krakjoe (Joe Watkins) 1697 Avatar for krakjoe
85. nikhita (Nikhita Raghunath) 1694 Avatar for nikhita
86. joshlong (Josh Long) 1667 Avatar for joshlong
87. lemire (Daniel Lemire) 1649 Avatar for lemire
88. niftylettuce (niftylettuce) 1649 Avatar for niftylettuce
89. theburningmonk (Yan Cui) 1628 Avatar for theburningmonk
90. wangding (王顶) 1617 Avatar for wangding
91. seanmonstar (Sean McArthur) 1608 Avatar for seanmonstar
92. gajus (Gajus Kuizinas) 1600 Avatar for gajus
93. davidfowl (David Fowler) 1591 Avatar for davidfowl
94. domenic (Domenic Denicola) 1583 Avatar for domenic
95. JamesNK (James Newton-King) 1577 Avatar for JamesNK
96. benhalpern (Ben Halpern) 1568 Avatar for benhalpern
97. kitten (Phil Plückthun) 1564 Avatar for kitten
98. stefanpenner (Stefan Penner) 1555 Avatar for stefanpenner
99. wsdjeg (Wang Shidong) 1548 Avatar for wsdjeg
100. cpojer (Christoph Nakazawa) 1545 Avatar for cpojer
101. liu21st (ThinkPHP) 1540 Avatar for liu21st
102. geerlingguy (Jeff Geerling) 1531 Avatar for geerlingguy
103. nolanlawson (Nolan Lawson) 1509 Avatar for nolanlawson
104. SaraVieira (Sara Vieira) 1502 Avatar for SaraVieira
105. davecheney (Dave Cheney) 1497 Avatar for davecheney
106. zeke (Zeke Sikelianos) 1464 Avatar for zeke
107. tiepvupsu () 1460 Avatar for tiepvupsu
108. mahmoud (Mahmoud Hashemi) 1446 Avatar for mahmoud
109. remy (Remy Sharp) 1429 Avatar for remy
110. johnpapa (John Papa) 1428 Avatar for johnpapa
111. chrisbanes (Chris Banes) 1421 Avatar for chrisbanes
112. abo-abo (Oleh Krehel) 1415 Avatar for abo-abo
113. yanglbme (Yang Libin) 1401 Avatar for yanglbme
114. Snailclimb (SnailClimb) 1378 Avatar for Snailclimb
115. amueller (Andreas Mueller) 1362 Avatar for amueller
116. feiskyer (Pengfei Ni) 1351 Avatar for feiskyer
117. tiangolo (Sebastián Ramírez) 1348 Avatar for tiangolo
118. dougwilson (Douglas Wilson) 1338 Avatar for dougwilson
119. wesm (Wes McKinney) 1328 Avatar for wesm
120. 1st1 (Yury Selivanov) 1316 Avatar for 1st1
121. DougGregor (Doug Gregor) 1314 Avatar for DougGregor
122. RickStrahl (Rick Strahl) 1299 Avatar for RickStrahl
123. jaceklaskowski (Jacek Laskowski) 1287 Avatar for jaceklaskowski
124. ityouknow (纯洁的微笑) 1280 Avatar for ityouknow
125. mafintosh (Mathias Buus) 1265 Avatar for mafintosh
126. brettcannon (Brett Cannon) 1262 Avatar for brettcannon
127. crosbymichael (Michael Crosby) 1262 Avatar for crosbymichael
128. zachleat (Zach Leatherman) 1262 Avatar for zachleat
129. MylesBorins (Myles Borins) 1256 Avatar for MylesBorins
130. basarat (Basarat Ali Syed) 1247 Avatar for basarat
131. PascalPrecht (Pascal Precht) 1238 Avatar for PascalPrecht
132. balupton (Benjamin Lupton) 1235 Avatar for balupton
133. jdubois (Julien Dubois) 1219 Avatar for jdubois
134. felangel (Felix Angelov) 1219 Avatar for felangel
135. Miserlou (Rich Jones) 1215 Avatar for Miserlou
136. lukehoban (Luke Hoban) 1212 Avatar for lukehoban
137. PeterDaveHello (Peter Dave Hello) 1205 Avatar for PeterDaveHello
138. gorhill (Raymond Hill) 1184 Avatar for gorhill
139. normanmaurer (Norman Maurer) 1179 Avatar for normanmaurer
140. amatsuda (Akira Matsuda) 1176 Avatar for amatsuda
141. tirthajyoti (Tirthajyoti Sarkar) 1175 Avatar for tirthajyoti
142. shiffman (Daniel Shiffman) 1173 Avatar for shiffman
143. laanwj (Wladimir J. van der Laan) 1172 Avatar for laanwj
144. karalabe (Péter Szilágyi) 1164 Avatar for karalabe
145. polaris1119 (徐新华) 1164 Avatar for polaris1119
146. krasimir (Krasimir Tsonev) 1160 Avatar for krasimir
147. jamesmontemagno (James Montemagno) 1153 Avatar for jamesmontemagno
148. posva (Eduardo San Martin Morote) 1148 Avatar for posva
149. hrbrmstr (boB Rudis) 1136 Avatar for hrbrmstr
150. dsyer (Dave Syer) 1133 Avatar for dsyer
151. RichardLitt (Richard Littauer) 1132 Avatar for RichardLitt
152. petebacondarwin (Pete Bacon Darwin) 1117 Avatar for petebacondarwin
153. purcell (Steve Purcell) 1113 Avatar for purcell
154. RubensZimbres (Rubens Zimbres) 1102 Avatar for RubensZimbres
155. captainsafia (Safia Abdalla) 1102 Avatar for captainsafia
156. gaocegege (Ce Gao) 1091 Avatar for gaocegege
157. jdalton (John-David Dalton) 1081 Avatar for jdalton
158. tyrchen (Tyr Chen) 1067 Avatar for tyrchen
159. captn3m0 (Nemo) 1063 Avatar for captn3m0
160. Kapeli (Bogdan Popescu) 1057 Avatar for Kapeli
161. gvanrossum (Guido van Rossum) 1051 Avatar for gvanrossum
162. freakboy3742 (Russell Keith-Magee) 1042 Avatar for freakboy3742
163. zxfjd3g (张晓飞) 1033 Avatar for zxfjd3g
164. DanielRosenwasser (Daniel Rosenwasser) 1030 Avatar for DanielRosenwasser
165. samtstern (Sam Stern) 1023 Avatar for samtstern
166. piscisaureus (Bert Belder) 1002 Avatar for piscisaureus
167. paulmillr (Paul Miller) 998 Avatar for paulmillr
168. toji (Brandon Jones) 990 Avatar for toji
169. bartaz (Bartek Szopka) 989 Avatar for bartaz
170. tannerlinsley (Tanner Linsley) 985 Avatar for tannerlinsley
171. odrotbohm (Oliver Drotbohm) 983 Avatar for odrotbohm
172. AdamBien (Adam Bien) 964 Avatar for AdamBien
173. ddevault (Drew DeVault) 962 Avatar for ddevault
174. audreyt (唐鳳) 960 Avatar for audreyt
175. daviddias (David Dias) 957 Avatar for daviddias
176. HcySunYang (HcySunYang) 954 Avatar for HcySunYang
177. mmistakes (Michael Rose) 946 Avatar for mmistakes
178. threepointone (Sunil Pai) 934 Avatar for threepointone
179. pyricau (PY) 930 Avatar for pyricau
180. icarusion (Aresn) 928 Avatar for icarusion
181. mazipan (Irfan Maulana) 925 Avatar for mazipan
182. LukeSmithxyz (Luke Smith) 922 Avatar for LukeSmithxyz
183. zce (汪磊) 905 Avatar for zce
184. fukamachi (Eitaro Fukamachi) 905 Avatar for fukamachi
185. chenjiandongx (陈键冬) 904 Avatar for chenjiandongx
186. SamSaffron (Sam) 902 Avatar for SamSaffron
187. aaronpk (Aaron Parecki) 894 Avatar for aaronpk
188. amcdnl (Austin) 891 Avatar for amcdnl
189. mweststrate (Michel Weststrate) 888 Avatar for mweststrate
190. michaelliao (Michael Liao) 886 Avatar for michaelliao
191. paulirish (Paul Irish) 882 Avatar for paulirish
192. cer (Chris Richardson) 881 Avatar for cer
193. mjhea0 (Michael Herman) 881 Avatar for mjhea0
194. iluwatar (Ilkka Seppälä) 880 Avatar for iluwatar
195. leastprivilege (Dominick Baier) 879 Avatar for leastprivilege
196. headius (Charles Oliver Nutter) 879 Avatar for headius
197. yujiangshui (Harry Yu) 878 Avatar for yujiangshui
198. tpope (Tim Pope) 872 Avatar for tpope
199. dstogov (Dmitry Stogov) 871 Avatar for dstogov
200. leafo (leaf) 870 Avatar for leafo
201. lenve (江南一点雨) 860 Avatar for lenve
202. timgrossmann (Tim Großmann) 859 Avatar for timgrossmann
203. Lukasa (Cory Benfield) 859 Avatar for Lukasa
204. ninghao (宁皓网) 839 Avatar for ninghao
205. cheshire137 (Sarah Vessels) 833 Avatar for cheshire137
206. juliangruber (Julian Gruber) 828 Avatar for juliangruber
207. rogerwang (Roger Wang (WenRui)) 827 Avatar for rogerwang
208. BurntSushi (Andrew Gallant) 827 Avatar for BurntSushi
209. boy-hack (boyhack) 811 Avatar for boy-hack
210. KyleAMathews (Kyle Mathews) 811 Avatar for KyleAMathews
211. peter-lawrey (Peter K Lawrey) 804 Avatar for peter-lawrey
212. darcyclarke (Darcy Clarke) 804 Avatar for darcyclarke
213. AtsushiSakai (Atsushi Sakai) 798 Avatar for AtsushiSakai
214. redguardtoo (Chen Bin) 796 Avatar for redguardtoo
215. lilydjwg (依云) 793 Avatar for lilydjwg
216. yzhao062 (Yue Zhao) 791 Avatar for yzhao062
217. binghe (Chun Tian) 790 Avatar for binghe
218. schickling (Johannes Schickling) 782 Avatar for schickling
219. chrislusf (Chris Lu) 779 Avatar for chrislusf
220. jas502n (Jas502n-少宇) 778 Avatar for jas502n
221. PaulKinlan (Paul Kinlan) 776 Avatar for PaulKinlan
222. parkr (Parker Moore) 767 Avatar for parkr
223. diego3g (Diego Fernandes) 766 Avatar for diego3g
224. jaredhanson (Jared Hanson) 763 Avatar for jaredhanson
225. shrugs (Matt Condon) 762 Avatar for shrugs
226. coryhouse (Cory House) 759 Avatar for coryhouse
227. cbeust (Cedric Beust) 757 Avatar for cbeust
228. ErisDS (Hannah Wolfe) 756 Avatar for ErisDS
229. danroth27 (Daniel Roth) 755 Avatar for danroth27
230. dplewis (Diamond Lewis) 752 Avatar for dplewis
231. ogrisel (Olivier Grisel) 748 Avatar for ogrisel
232. rochacbruno (Bruno Rocha) 745 Avatar for rochacbruno
233. RyanCavanaugh (Ryan Cavanaugh) 741 Avatar for RyanCavanaugh
234. anvaka (Andrei Kashcha) 732 Avatar for anvaka
235. jessfraz (Jess Frazelle) 728 Avatar for jessfraz
236. mgravell (Marc Gravell) 722 Avatar for mgravell
237. rgbkrk (Kyle Kelley) 720 Avatar for rgbkrk
238. nicolaiarocci (Nicola Iarocci) 714 Avatar for nicolaiarocci
239. wcandillon (William Candillon) 713 Avatar for wcandillon
240. michalbe (Michał Budzyński) 707 Avatar for michalbe
241. haacked (Phil Haack) 705 Avatar for haacked
242. bradfitz (Brad Fitzpatrick) 703 Avatar for bradfitz
243. KrauseFx (Felix Krause) 702 Avatar for KrauseFx
244. munificent (Bob Nystrom) 695 Avatar for munificent
245. lihaoyi (Li Haoyi) 693 Avatar for lihaoyi
246. antonmedv (Anton Medvedev) 688 Avatar for antonmedv
247. BinaryMuse (Michelle Tilley) 680 Avatar for BinaryMuse
248. ascoders (黄子毅) 678 Avatar for ascoders
249. rsms (Rasmus) 673 Avatar for rsms
250. ocornut (omar) 667 Avatar for ocornut
251. geelen (Glen Maddern) 665 Avatar for geelen
252. kishikawakatsumi (Kishikawa Katsumi) 662 Avatar for kishikawakatsumi
253. tmcw (Tom MacWright) 662 Avatar for tmcw
254. arunoda (Arunoda Susiripala) 656 Avatar for arunoda
255. TheBlueMatt (Matt Corallo) 651 Avatar for TheBlueMatt
256. benaadams (Ben Adams) 649 Avatar for benaadams

برخی افراد و برنامه نویسان درون لیست را می شناسم. آنها افرادی فوق العاده ای هستند. این دلیلی بر برتری و بهتر بودن نیست. من در خیلی زمینه ها از آنها ضعیف تر هستم و نیاز است تا از آنها بیاموزم.

لینک منبع: https://commits.top/worldwide.html

طریقه بدست آمدن نتایج و ابزار: https://github.com/lauripiispanen/most-active-github-users-counter

با تشکر

مکس بیس

برنامه نویس و عضو شرکت گیت هابمنتشر شده در Published   -   نویسنده:
گفتگو در مورد این مقاله در تویتر

مشاهده مطلب بعدی
قدرت گرفته توسط مکس بیس
@BaseMax در گیت هاب (Max Base)
MaxBaseCode [@] Gmail {.DOT.} com
MaxBase.Org