جمعه منبع آزاد - زبان فارسی

☕ 1 دقیقه مطالعه

با سلام.

خوشبختانه بعد از چند روز توانستیم زبان فارسی را نیز در وب سایت opensourcefriday.com با هماهنگی شرکت گیت هاب انجام دهیم. امیدواریم کمپین جمعه های منبع آزاد برای شما نیز مفید باشد.

جمعه منبع آزاد

منبع آزاد توسط افرادی درست مثل شما ساخته می شود. این جمعه، چند ساعت برای کمک به نرم افزاری که استفاده می کنید و دوست دارید وقت بزارید.

در جمعه منبع آزاد مشارکت کنید

این جمعه، چند ساعت برای کمک به نرم افزاری که استفاده می کنید و دوست دارید سرمایه گذاری کنید و آنرا توسعه دهید.

یک پروژه را پیدا کنید تا در آن مشارکت کنید

کمک به منبع آزاد در تمام سطوح ، در سراسر پروژه ها و طراحی ، اسناد ، عملیات و کد اتفاق می افتد. نیازی نیست که شما بطور کامل مشخص کنید که اولین کمک چه خواهد بود یا چگونه باید به نظر برسد.

یاد بگیرید که مشارکت کنید

بدانید منظور از مشارکت چیست، و روش یافتن و شروع کار در یک پروژه جدید چگونه است.

از حمایت Mike McQuaid و Nat Friedman بابت پذیرش این موضوع تشکر می کنم.

با تشکر

مکس بیس

نگهدارنده منبع آزاد گیت هاب


شما می توانید وب سایت فارسی را در اینجا مشاهده کنید.

فایل های زبانمنتشر شده در Published   -   نویسنده:
گفتگو در مورد این مقاله در تویتر

مشاهده مطلب بعدی
قدرت گرفته توسط مکس بیس
@BaseMax در گیت هاب (Max Base)
MaxBaseCode [@] Gmail {.DOT.} com
MaxBase.Org